VUOKRAEHDOT SOLIFER FINLANDIA WPA-429

Varaaminen ja vuokran maksu

Vuokra-aika alkaa yleensä klo 16:00 ja päättyy klo 14:00. Mikäli varaustilanne sen vain mahdollistaa, niin joustamme palautusajassa. Vuokraus maksetaan asuntovaunua noudettaessa käteisellä tai MobilePaylla. Vuokrasopimus allekirjoitetaan vaunun noudon yhteydessä. Vuokralleottaja on vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä, myös vetoauton kuljettajan ajokortin riittävyys tarkistetaan.

Asuntovaunun käyttö

Vuokralleottajan tulee noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Peruutustilanteissa on edettävä hyvin hitaasti ja tilannetta tulee tarkkailla myös auton ulkopuolelta riittävän usein törmäyksen välttämiseksi. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava vaunun kunnon normaalista tarkkailusta, kuten rengaspaineista. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajo-oikeus.

Vuokralleottajan tulee lukita asuntovaunu aisalukolla sekä käyttölukolla aina poistuessaan sen läheisyydestä. Asuntovaunua ei saa pysäköidä paikkaan, jossa se on alttiina ilkivallalle. Asuntovaunun maastavienti on kielletty. Vuokralleottajan tulee perehtyä asuntovaunun käyttöohjeisiin, jotka löytyvät ohjekansiosta. Epäselvissä tilanteissa voit aina kysyä ohjeita vuokranantajalta ohjekansiosta löytyvästä puhelinnumerosta. Asuntovaunussa ei saa tupakoida. Asuntovaunuun ei saa tuoda lemmikkejä.

Asuntovaunun nouto, siivous ja palautus

Vuokranantaja luovuttaa vaunun vuokralleottajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja antaa vuokraajalle opastuksen vaunun käytöstä. Aikaa perehdytykselle kannattaa varata ainakin puoli tuntia. Vuokrattava vaunu on tarkistettu vuokranantajan toimesta ennen luovuttamista. Kuitenkin myös vuokralleottaja on velvollinen tarkistamaan vaunun vastaanoton yhteydessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Asuntovaunun palautus kaikkine varusteineen tapahtuu myös sovittuna aikana sovitussa paikassa. Jos sovittuihin aikatauluihin tule muutoksia on siitä ilmoitettava mahdollisimman pian.

Asuntovaunu luovutetaan vuokralleottajalle aina siivottuna. Vuokralleottaja huolehtii siitä, että asuntovaunu siivotaan sisältä ennen palautusta yleisilmeeltään siistiksi. Siivous käsittää:

  • Omien tavaroiden ja roskien poisviennin
  • Jääkaapin, lavuaarien, lieden ja pöytien pyyhkimisen
  • Lattian lakaisun
  • WC:n likasäiliön tyhjennyksen sekä WC-istuimen pesun

Palautusajankohdasta voidaan sopia jo heti vuokrauksen alkaessa tai viimeistään palautuspäivänä. Vaunua ei saa palauttaa omatoimisesti ilman vuokranantajan läsnäoloa. Vuokraaja ilmoittaa vuokranantajalle kaikista sattuneista vahingoista ja havaitsemistaan puutteista viimeistään palautuksen yhteydessä. Vuokrahintaan sisältyy viikonloppuvuokriin vähintään yksi puoliksi täynnä oleva kaasupullo ja viikkovuokriin yksi täysi kaasupullo. Vuokralleottaja voi tarvittaessa täyttää tyhjentyneen kaasupullon omalla kustannuksellaan. Vuokranantaja ei hyvitä käyttämättä jäänyttä kaasua vuokraajalle.

Korvaus-, vastuu- ja vahinkoasiat

Vuokrasopimukseen kirjattu vuokralleottaja on aina vastuussa asuntovaunusta, riippumatta siitä kuka on kuljettajana tai käyttäjänä. Edelleenvuokraus on kielletty.

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan 1800 € omavastuuosuuteen saakka asuntovaunulle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä kaikki kadonneet varusteet. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan kohteelle ja irtaimelle aiheutuneet vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: Ylikuormaus, vaunussa tupakointi, vauriot vaunun verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen vaunun koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai vaunun muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vaunun epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta menettelystä, vaunun käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Siivouksen laiminlyömisestä vuokranantaja perii 100,00 euron siivousmaksun. Asuntovaunussa tupakoinnista vuokranantaja perii 250 euron lisämaksun.

Mikäli vuokralleottaja ei palauta asuntovaunua sovittuna ajankohtana, vuokralleottajalta laskutetaan vähintään ylimenevää aikaa vastaava vuokra sekä kaikki muut tästä aiheutuneet kulut. Jos asuntovaunua ei ole palautettu vuokra-ajan päätyttyä ja vuokraajaan ei saada yhteyttä kohtuullisessa ajassa tai vuokralleottaja ei palauta asuntovaunua kehotuksista huolimatta, asia ilmoitetaan poliisille. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralleottaja hyväksyy mahdollisen jälkilaskutuksen kaikkien edellä mainittujen kulujen kattamiseksi. Vuokraaja vastaa asuntovaunun käytöstä johtuvista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista vuokra-aikana.

Mikäli asuntovaunu rikkoontuu tai muutoin vaurioituu vuokra-aikana, vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle matkan keskeytymisestä johtuvia mahdollisia kuluja. Vuokranantaja korvaa vuokraajan maksamat, matkan jatkumisen kannalta välttämättömät asuntovaunun korjauskulut (esim. renkaat) 500 euroon saakka kuittia vastaan. Mikäli vuokralleottaja haluaa palauttaa asuntovaunun ennen sovittua ajankohtaa, vuokranantaja ei ole velvollinen palauttamaan käyttämätöntä osaa vuokrasta vuokraajalle. Liikennevahingon sattuessa vuokraajan on ilmoitettava asiasta viipymättä vuokranantajalle ja tarvittaessa poliisille. Liikennevahingon tapahduttua vuokraaja täyttää vahinkoilmoituslomakkeen, joka löytyy ohjekansiosta. Varkaudesta on ilmoitettava viipymättä poliisille. Vahinkotapauksessa kannattaa muistaa ottaa kuvat osapuolien vaurioista.

Mikäli vuokranantaja ei ylivoimaisen esteen vuoksi pysty luovuttamaan vuokrattavaa asuntovaunua vuokralleottajalle, ei vuokranantaja ole velvollinen järjestämään korvaavaa vaunua tai korvaamaan siitä aiheutuneita kuluja.

Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi silloin kun vuokralleottaja rikkoo sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan vaunun kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokralleantajan kotipaikan käräjäoikeus.